Aspen

Visste du at 1 times plenklipping med vanlig bensin gir like store utslipp av giftig benzen som over 100 timers plenklipping med Aspen alkylatbensin?
Aspen alkylatbensin er opp til 99 % renere* enn vanlig bensin, og er stort sett fri for skadelige stoffer som svovel, benzen og aromater. Den er snillere, ikke bare mot deg og omgivelsene, men også mot hagemaskinene. Den holder motoren renere og gjør den mer lettstartet. Dessuten kan den ligge på tanken over vinteren uten å tape seg i kvalitet.

Perfekt ytelse for de fleste hagemaskiner som gressklippere, hekksakser, trimmere, ryddesager, jordfreser og snøfreser.

Velg Aspen 2 for totaktsmotorer og Aspen 4 for firetaktsmotorer.

For sortiment, se Aspen‘s websider.